Een goen schoolplein? Doen!

Een goen schoolplein? Doen!

Wanneer je op de school van je kind komt, voelt dat over het algemeen prettig. De ruimten zijn leuk ingericht, afgestemd op de kinderen, met vrolijke kleuren, mooie (les)materialen en interessant speelmateriaal. Het voelt als een plek waar kinderen het naar hun zin hebben, waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar ze nieuwe dingen leren. Vervolgens ga je naar buiten, wat ervaar je dan? In veel gevallen komt het schoolplein totaal niet overeen met de sfeer binnen de school. In plaats van leerrijk, warm en uitdagend zijn de meeste schoolpleinen grijs en sober. Een harde omgeving waar voor kinderen weinig te ontdekken valt.

De laatste jaren is er een tendens gaande in Nederland; steeds meer schoolpleinen ondergaan een metamorfose en worden ‘groen’. Betontegels maken ruimte voor natuur; zand, beplanting, stenen en houtsnippers. Dit gebeurt veelal niet vanuit een esthetisch oogpunt, al zien de ‘groene schoolpleinen’ er vele malen aantrekkelijker uit dan de grijze betonvlaktes.

De achterliggende gedachte achter het vergroenen van schoolpleinen is veel interessanter én belangrijker. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van een groene omgeving op de mens en de effecten van natuurlijke speelplekken op kinderen. Wanneer kinderen in een groene, natuurlijke omgeving spelen blijkt dit een positieve invloed te hebben op hun ontwikkeling. Alle zintuigen worden geprikkeld, de nieuwsgierigheid wordt opgewekt, kinderen leren te zorgen voor hun omgeving en zij leren hun lichaam aan iedere situatie aan te passen. De wind in de haren, de geur van herfstbladeren, de spanning of je in het water zal vallen of niet, de beste verstopplek tussen de struiken en de verwondering bij het zien van de eerste vlinders, dikkopjes of sneeuwvlokken. In de natuur is altijd iets te beleven, iedere dag opnieuw en altijd anders.

Een groen schoolplein is in feite een verlengstuk van het klaslokaal, een leerrijke en veilige omgeving waar kinderen zich kunnen ontplooien in hun eigen tempo en op de manier die bij hem of haar past.

In veel gevallen komt de wens voor een groen schoolplein bij de ouders en kinderen vandaan. Initiatieven om het schoolplein aan te pakken worden veelal gewaardeerd door de schoolleider, maar door gebrek aan geld en tijd stranden veel plannen helaas al in een vroeg stadium. Toch is het mogelijk om als ouders een (grote) verandering voor elkaar te krijgen.

Stap 1: pleincommissie

Bespreek je wens voor een groen schoolplein met andere ouders, leerkrachten en de directeur. Probeer ze te enthousiasmeren en leg uit waarom een groen schoolplein zo belangrijk én leuk is. Vorm een pleincommissie en ga met elkaar brainstormen over de wensen en mogelijkheden en verzamel referentiebeelden. Denk in een vroeg stadium na over het onderhoud, wie gaat dit doen? Kunnen de leerlingen hierbij helpen?

Stap 2: Programma van wensen

Het nieuwe schoolplein moet zoveel mogelijk passen bij de wensen van de gebruikers. Dit betekent dat leerlingen, maar wellicht ook de buurtbewoners, de kans moeten krijgen om mee te denken. Bekijk hoe iedere groep betrokken kan worden tijdens de planvorming. Laat vooraf foto’s zien ter inspiratie en geef aan dat het om een natuurlijke speelplek gaat. Jonge kinderen kunnen hun wensen op tekening zetten, oudere kinderen kunnen knutselen, maquettes bouwen of meepraten.

Verzamel alle wensen en bepaal wat écht belangrijk is en waar de prioriteiten liggen. Probeer ook huidige knelpunten op te lossen.

Stap 3: Ontwerp

Een goed ontwerp is meer dan een verzameling van wensen. Kijk bij het ontwerpen goed naar de samenhang van de verschillende onderdelen, de functionaliteit, de leeftijdsopbouw, de speelwaarden en de verdeling op het plein. Sla niet door in het vergroenen, maar behoud altijd een aanzienlijk stuk verharding. Zorg dat een specialist de plannen maakt of op zijn minst toetst, anders loop je de kans dat speeltoestellen afgekeurd worden door de keuringsinstantie, of dat het plein op delen onveilig is. Speeltoestellen dienen aan het WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) te voldoen en giftige beplanting dient te worden vermeden.

Stap 4: Financiering

Maak een begroting van de kosten. Een ontwerp kun je laten doorrekenen door een adviesbureau of door een hovenier. Probeer subsidies te krijgen bij bijvoorbeeld de Rabobank, de Lionsclub, de Rotary, de lokale ondernemers, het Oranjefonds, Jantje Beton etc. Betrek ook de kinderen. Organiseer een Fancy Fair, een sponsorloop, een stekjesmarkt of veiling waarvan de opbrengst naar het schoolplein gaat. Maak een fasering en begin met één deel van het plein. Bepaal welke klussen gedaan kunnen worden door ouders en welke gedaan moeten worden door een hovenier.

Stap 5: Begin!

Het grondwerk, straatwerk en plaatsen van toestellen kan je het best aan een gespecialiseerde hovenier overlaten. Om alle leerlingen, ouders en omwonenden betrokken te houden is het van belang om niet te lang te wachten met de eerste veranderingen aan het plein. Begin desnoods klein. Organiseer een aantal klusmiddagen in het weekend en begin!

Veel plezier en maak het verschil!

 

Mariska Thieme-Schrever| Landschapsontwerper

Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur

 Op de website van Bureau Ris vind je nog meer informatie. Ook heeft burau RIS een facebookpagina waar je o.a. de vorderingen én het eindresultaat ziet van een aantal projecten.

www.bureauRIS.nl

www.facebook.com/bureauRIS

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
* Verplichte velden